De contributie voor het seizoen 2017-2018 zal tussen 25 en 29 september 2017 automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Dit geldt voor alle leden (of ouders) die in een voorgaand jaar een machtigingsformulier hebben ingevuld, waardoor RKDSV deze contributie automatisch kan innen.

Heeft u nog geen machtigingsformulier ingevuld?

Het voldoen van de contributie door middel van een machtigingsformulier geniet de voorkeur van onze vereniging. Wij willen degene die nog geen automatisch incasso hebben vriendelijk verzoeken om een machtigingsformulier in te vullen. Deze kunt u afhalen in de kantine of hier downloaden. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking om onze club te helpen.

Contributie lidmaatschap senioren en jeugd voor het seizoen 2017-2018

Tijdens de Algemene ledenvergadering (2013) is een jaarlijkse verhoging (3%) van de contributie vastgesteld. De contributie voor het seizoen 2017-2018 is daarom met 3% verhoogd. Daarnaast valt de contributie voor de jeugd dit seizoen hoger uit doordat het wasgeld sinds dit jaar is verweven in de totale contributie. In het overzicht hieronder vind je de bedragen voor de contributie van het seizoen 2017/2018:

LidmaatschapBasisdeelVariabel deelKorting variabel deelContributie 2017-2018Contributie 2016-2017
Jeugd O9 t/m O13107104
Jeugd O15 t/m O19113110
Senior, spelend291300%159154
Senior, spelend,
bestuur / commissies / trainer / leider
2913035%114110
Senior, niet-spelend2913075%6260
Senior, niet-spelend
bestuur en commissies
2913075%6260
Senior, niet spelend,
officieel leider en/of trainer jeugd, enkel daartoe lid
29130100%2928