Leden

Leden

Aanmelden
Wil jij lid worden van voetbalvereniging RKDSV? Leuk! Je kan hiervoor het aanmeldformulier nieuwe leden gebruiken. Het ingevulde formulier kun je vervolgens samen met een digitale pasfoto mailen naar info@rkdsv.nl, of inleveren bij:

Corrie van den Hout
Maternusstraat 19
5087 AC Diessen

 

Wijzigingen doorgeven
Heb je een nieuw telefoonnummer/e-mailadres, ga je binnenkort verhuizen, of heb je een nieuw bankrekeningnummer? Geef de wijziging op tijd door aan onze ledenadministratie via een e-mail aan websiterkdsv@gmail.com.

 

Contributie 2017/2018
Tijdens de Algemene ledenvergadering (2013) is een jaarlijkse verhoging (3%) van de contributie vastgesteld. De contributie voor het seizoen 2017-2018 is daarom met 3% verhoogd. Daarnaast valt de contributie voor de jeugd dit seizoen hoger uit doordat het wasgeld sinds dit jaar is verweven in de totale contributie. In het overzicht hieronder vind je de bedragen voor de contributie van het seizoen 2017/2018:

LidmaatschapBasisdeelVariabel deelKorting variabel deelContributie 2017-2018Contributie 2016-2017
Jeugd O9 t/m O13107104
Jeugd O15 t/m O19113110
Senior, spelend291300%159154
Senior, spelend,
bestuur / commissies / trainer / leider
2913035%114110
Senior, niet-spelend2913075%6260
Senior, niet-spelend
bestuur en commissies
2913075%6260
Senior, niet spelend,
officieel leider en/of trainer jeugd, enkel daartoe lid
29130100%2928

Via het machtigingsformulier voor automatische incasso kun je de contributie automatisch laten afschrijven. Dit geniet de voorkeur van de vereniging. Met een machtiging wordt RKDSV gemachtigd om de contributie in het begin van het seizoen te incasseren.

 

Rustende leden
Rustende leden zijn leden die binnen RKDSV niet actief de voetbalsport beoefenen. Rustende leden kunnen wel anderszins actief zijn binnen RKDSV (leider, trainer, onderhoud, beheer, medewerker kantine etc.).

 

De voetbal.nl app
Voetbal.nl is dé app als het gaat uitslagen, standen en het programma van jouw voetbalteam. Iedereen kan de app zelf installeren op zijn of haar smartphone. Deze instructiepagina geeft je meer informatie over de app en bevat de instructies om de app te downloaden, en om je zelf te registreren.

 

Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt ieder jaar georganiseerd in de kantine van RKDSV. De eerstvolgende ALV staat gepland op:

Donderdag 17 mei 2018 om 21.15 uur (extra ALV)

Hieronder vind je de notulen van de afgelopen Algemene Ledenvergaderingen:

Notulen ALV 30 november 2017 (voorlopige versie)
Notulen ALV 18 mei 2017
Notulen ALV 17 november 2016