KNVB verzekering

KNVB verzekering

 • Datum:
  14 oktober 2023

Na een ongeval kan een lid mogelijk een beroep doen op de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. De KNVB heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade welke een gevolg is van een ongeval.

Bij een blessure geldt dat een speler de kosten van geneeskundige behandeling eerst moeten indienen bij je eigen zorgverzekeraar.

De ongevallenverzekering dekt geneeskundige kosten voor zover deze niet of niet geheel worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar (secundaire dekking).De uitkering daarvoor bedraagt maximaal € 500,- per ongeval. Niet gedekt is o.a. het eigen risico van de zorgverzekeraar.

De uitkering voor tandheelkundige kosten bedraagt maximaal € 1000,- per ongeval. Niet gedekt is o.a. het eigen risico van de zorgverzekeraar.

Wanneer is de verzekering van toepassing  

 • Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden en dergelijke.
 • Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg zonder onderbrekingen.
 • (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en tijdens trainingen.
 • Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.

Voor verdere informatie kan je terecht bij:

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch/verzekeringen

Deel dit artikel

KNVB verzekering

 • Datum
  14 oktober 2023

Na een ongeval kan een lid mogelijk een beroep doen op de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. De KNVB heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade welke een gevolg is van een ongeval.

Bij een blessure geldt dat een speler de kosten van geneeskundige behandeling eerst moeten indienen bij je eigen zorgverzekeraar.

De ongevallenverzekering dekt geneeskundige kosten voor zover deze niet of niet geheel worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar (secundaire dekking).De uitkering daarvoor bedraagt maximaal € 500,- per ongeval. Niet gedekt is o.a. het eigen risico van de zorgverzekeraar.

De uitkering voor tandheelkundige kosten bedraagt maximaal € 1000,- per ongeval. Niet gedekt is o.a. het eigen risico van de zorgverzekeraar.

Wanneer is de verzekering van toepassing  

 • Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden en dergelijke.
 • Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg zonder onderbrekingen.
 • (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en tijdens trainingen.
 • Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.

Voor verdere informatie kan je terecht bij:

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch/verzekeringen

Deel dit artikel