Gedragsregels

Respect

 • We luisteren goed wat een ander te zeggen heeft. We praten met elkaar en niet over elkaar.
 • We laten de andere in zijn waarde ook al zijn we het niet met die persoon eens.
 • We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen.
 • We onthouden ons van elke vorm van ongewenste omgang tegenover elkaar. Onder ongewenste omgangsvormen valt elke vorm van gedrag waarbij de persoonlijke integriteit van de ander wordt aangetast. We bedoelen hier heel specifiek ook machtsmisbruik of seksuele intimidatie.
 • We spreken elkaar aan op elke vorm van ongewenst gedrag.

Integriteit

 • We kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen.
 • We respecteren de grenzen van elkaar en bewaken onze eigen grenzen.
 • We komen gemaakte afspraken na.
 • We kunnen op onze functie binnen de vereniging worden aangesproken.
 • We gaan zorgvuldig om met de materialen die aan ons ter beschikking zijn gesteld door de vereniging en zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik en beheer.
 • Doe wat je zegt en zeg wat je doet.

Betrokkenheid

 • Het bestuur en de commissies dragen de gedragscode actief uit. Zowel de trainers, coaches als ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
 • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en kunnen daar door de vereniging op worden aangesproken.
 • Door afspraken te maken en elkaar daar aan te houden creëer je een plezierige en veilige sportomgeving.

Sportiviteit

 • Tijdens trainingen en wedstrijden wordt sportief gedrag getoond. Spelers accepteren de beslissingen van de wedstrijdleiding. Uitgangspunt is een positieve en sportieve houding ten opzichte van je eigen team, de tegenstander en het publiek.
 • Ouders/supporters ondersteunen sporters op een positieve wijze.
 • We winnen met z’n allen, maar we verliezen ook met z’n allen.

Roken, Alcohol en Drugs

 • We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol als volwassenen en roken in onze rol als leider / trainer niet in aanwezigheid van de jeugd.
 • We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we op normale wijze met alcohol omgaan en dat er geen alcohol geschonken wordt aan en / of gedronken wordt door de jeugd < 18 jaar
 • We houden ons allemaal aan de afspraak dat het bezit en / of gebruik van alle vormen van drugs op het sportpark de Alsie absoluut verboden is.

Ten slotte:  RKDSV en DSV zijn een onderdeel van de overkoepelde sportorganisaties NOC*NSF. Deze organisaties maken “seksuele intimidatie” tot speerpunt van beleid. RKDSV / DSV sluiten zich daar graag bij aan. In het eigen gedragsprotocol is nadrukkelijk aandacht voor de wijze waarop er met machtsongelijkheid en seksualiteit omgegaan wordt. Ten overvloede publiceren wij de gedragsregels van deze overkoepelde organisaties. Wij vertrouwen erop dat ze als vanzelfsprekend uitgangspunt zijn van ons gedrag binnen en buiten de vereniging.