Leden

Leden

Aanmelden
Wil jij lid worden van voetbalvereniging RKDSV? Leuk! Je kan hiervoor het aanmeldformulier nieuwe leden gebruiken. Het ingevulde formulier kun je vervolgens samen met een ingevulde toestemmingsverklaring en een digitale pasfoto mailen naar:p.vanlaarhoven@hotmail.com of inleveren bij:

Paul van Laarhoven
Wethouder Roozenstraat 9
5087KJ Diessen

Wijzigingen doorgeven
Heb je een nieuw telefoonnummer/e-mailadres, ga je binnenkort verhuizen, of heb je een nieuw bankrekeningnummer? Geef de wijziging op tijd door aan onze ledenadministratie via een e-mail aan p.vanlaarhoven@hotmail.com.

LidmaatschapBasisdeelVariabel deelWasgeld vergoedingKorting variabel deelContributie 23-24Contributie 22-23

Senior, spelend

€33,-

€149,-

€13,-

€195,-

€188,-

Senior, spelend,
bestuur / commissies / trainer / leider

€33,-

€149,-

€13,-

-/- 35% = €97,-

€143,-

€137,-

Senior, niet-spelend

€33,-

€149,-

0,-

-/- 75%  = €38,-

€71,-

€68,-

Senior, niet-spelend
bestuur en commissies

€33,-

€149,-

0,-

-/- 75%  = €38,-

€71,-

€68,-

Senior, niet spelend, officieel leider
en/of trainer jeugd, enkel daartoe lid

€33,-

€149,-

0,-

-/- 100% = €0,-

€33,-

€32,-

Jeugd O14 t/m O19

€129,-

€125,-

Jeugd O8 t/m O13

€123,-

€119,-

Via het Machtigingsformulier voor automatische incasso contributie kun je de contributie automatisch laten afschrijven. Dit geniet de voorkeur van de vereniging. Met een machtiging wordt RKDSV gemachtigd om de contributie in het begin van het seizoen te incasseren.

Rustende leden
Rustende leden zijn leden die binnen RKDSV niet actief de voetbalsport beoefenen. Rustende leden kunnen wel anderszins actief zijn binnen RKDSV (leider, trainer, onderhoud, beheer, medewerker kantine etc.).

De voetbal.nl app
Voetbal.nl is dé app als het gaat uitslagen, standen en het programma van jouw voetbalteam. Iedereen kan de app zelf installeren op zijn of haar smartphone. Deze instructiepagina geeft je meer informatie over de app en bevat de instructies om de app te downloaden, en om je zelf te registreren.

Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt ieder jaar georganiseerd in de kantine van RKDSV. De ALV vindt ieder jaar plaats in of nabij november.