Historie

RKDSV Diessen

Lange tijd is Diessen verstoken geweest van de voetbalsport.
Op een winteravond in 1932 hadden enkele jonge mannen uit Diessen het initiatief genomen om een voetbalclub op te gaan richten. Bij café Kees van den Hout aan de Kerkstraat werden de “stoute” plannen gepresenteerd. Maar voor de kogel door de kerk was moesten de initiatiefnemers voor de vereniging (in oprichting) heel wat water bij de wijn doen..
Kort hiervoor had professor Heesemans uit Hilvarenbeek in het Diessense patronaat namelijk een lezing gehouden over de gevaren van de “ heidense sportgeest” en de “overdreven sportwaanzin”. De Diessense pastoor was het met deze spreker eens en hij sprak zich uit tegen voetbal.

Niet veel later werd de jonge priester Böckling benoemd als de nieuwe rector op het klooster van de Zuster van Liefde in Diessen. Hij was een fervent sportliefhebber en samen met bakker Jacques Peeters richtte hij al vrij snel een patronaatssportclub op. Dit was voor de Diessense liefhebbers van de voetbalsport het signaal om de nieuwe rector te polsen. Wellicht kon hij ook de pastoor op andere gedachten brengen.

Het initiatief bleef niet zonder resultaat en in juni 1933 werd een eerste vergadering belegd om tot oprichting van een voetbalclub te komen. Rector Böckling en bakker Peeters waren aanwezig, maar vanwege Beekse kermis (toen een soort volksfeest) lieten veel jongeren het afweten en kwamen niet opdagen. Ruim een maand later op 17 juli 1933 werd er een nieuwe vergadering gepland en nu kwam het wel tot de oprichting van de

Historie 1

Roomsch Katholieke Diessensche sportvereniging

Jacques Peeters werd de eerste voorzitter, bijgestaan door secretaris Antoon van Dijck (“lange Teun”) en penningmeester Antoon van Dijck (uit Baarschot).
Eerste commissaris Jos Heuvelmans en commissaris van het materiaal Harrie van Hoof completeerden het bestuur, terwijl rector Böckling geestelijk adviseur werd. Erevoorzitter en beschermheer van de club werd pastoor van der Linden.

De officiële clubkleuren werden: een wit shirt met zware kragen en manchetten, een zwarte broek en zwarte sokken met witte strepen.

Op zondag 6 augustus 1933 vond de feestelijke opening van het voetbalterrein plaats. Een afgegraven stuk hei aan de weg naar Baarschot moest in allerijl nog speelklaar gemaakt worden en voor het ongetwijfeld massaal opkomende Diessense publiek dienden er wat geïmproviseerde voorzieningen aangebracht te worden.

Historie 2

Zo’n twee weken voor de opening van “het sportpark” werd in een spoedvergadering besloten dat er ook flink getraind diende te worden. Drie keer per week van acht tot negen uur ’s avonds moest voldoende zijn.
Op 6 augustus 1933 –na het Lof- togen veel Diessenaren samen met andere verenigingen en fanfare Sint Willibrordus richting het nieuwe sportterrein.

Pastoor van der Linden sprak het openingswoord en voorzitter Peeters schonk een zwart-witte clubvlag gemaakt door de Zusters van Liefde. 

Burgemeester Voets verrichtte de aftrap voor de eerste wedstrijd van het openingstoernooi tegen Casteren. De wedstrijd eindigde in 1-1. RKDSV bereikte uiteindelijk de finale tegen Middelbeers dat met 2-5 te sterk bleek.

Een paar maanden later begon de competitie 1933-1934.